Адвокати

Г-ца Ирена Димитриевиќ

Г-ца Ирена Димитриевиќ
Адвокат

Контакт

Тел. +389 (0) 2 3115 205 локал 34

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: i.dimitrievic@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Деловно право
 • Трговско право
 • Интелектуална сопственост
 • Работни односи и вработување
 • Граѓанско право

Образование

 • 2013 Правосуден испит ( Министерство за правда на Република Македонија)
 • 2011 Магистер по Деловно право (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија)
 • 2008 Дипломиран правник (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија)

Професионално искуство

 • (јануари 2015 – тековно) Адвокат во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (ноември 2014 – декември 2014) Адвокатски стручен соработник во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (септември 2012 – февруари 2014) Администратор во Делко ДООЕЛ Скопје
 • (декември 2009 – декември 2011) Правен Администратор во ЕВН Македонија

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски
 • Грчки (основно ниво)

Г-ца Сандра Чакмакова

Г-ца Сандра Чакмакова
Адвокат

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205 локал 33

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: sandra.cakmakova@mlca.com.mk

Повеќе

Делокруг на работа

 • Деловно право
 • Трговско право
 • Интелектуална сопственост
 • Работни односи и вработување
 • Граѓанско право
 • Корпоративно право
 • Управно право
 • Облигационо право

Образование

 • 2018 – Испит за Застапник за заштита на индустриска сопственост (Државен завод за индустриска сопственост)
 • 2015 – Правосуден испит (Министерство за правда на Република Македонија)
 • 2014 – LLM  магистер по право (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен Факултет „Јустинијан I“ Скопје, Македонија – магистер по деловно право)
 • 2012 Дипломиран правник (Универзитет “ ФОН – Прв Приватен Универзитет” Правен Факултет)

Професионално искуство

 • (Јануари 2016 – тековно) Адвокат во Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ.
 • (Октомври 2011 – Ноември 2015) Практицирање и Адвокатски приправник во Адвокатското друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ.

Прием во адвокатска комора

 • 2016 Адвокатска комора на Република Македонија

Професионални членства

 • Државен завод за индустриска сопственост
 • Адвокатска комора на Република Македонија

Јазици

 • Англиски
 • Шпански
 • Српски
 • почетен Француски
 • Хрватски