Клиенти

Листата на нашите клиенти не е достапна поради наметнато ограничување од страна на Адвокатската Комора на Македонија.

Листата може да се достави по електронски пат по барање од клиентот.