Соработници

Г-ѓа Марија Дуева
Раководител на канцеларија

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: marija.dueva@mlca.com.mk

Повеќе

Г-ца Петра Михајлоска
Стручен соработник

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205 локал 28

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: p.mihajloska@mlca.com.mk


Г-н Илија Патиров
Стручен соработник

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205 локал 28

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: i.patirov@mlca.com.mk


Г-ѓа Наташа Граматикова Партнер
Правен советник

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205

Факс. + 389 (0) 0 3111 521

Повеќе