Соработници

Г-ѓа Марија Дуева
Раководител на канцеларија

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205

Факс. + 389 (0) 2 3111 521

Е-маил: marija.dueva@mlca.com.mk

Повеќе

Образование

 • 2002 Професор (Универзитет “Св. Климент Охридски” – Педагошки Факултет, Скопје, Македонија)

Професионално Искуство

 • (2006 –  тековно) Раководител на канцеларија во Чакмакова Адвокати
 • (2002 – 2004) Чанг Ченг ДОО

Јазици

 • Англиски
 • Српски
 • Хрватски

Г-ѓа Наташа Граматикова Партнер
Правен советник

Контакт

Тел. + 389 (0) 2 3115 205

Факс. + 389 (0) 0 3111 521

Повеќе

Образование

 • Дипломиран правник (Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Правен Факултет “Јустинијан I” Скопје, Македонија)
 • 1999 Правосуден испит (Министерство за правда на Република Македонија)

Професионално искуство

 • (јуни 2006 – тековно) Правен советник во Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
 • (2002-2006) правен експерт во Европската Агенција за реконструкција, Скопје, Македонија
 • (2002-2003) Официјален преведувач на Task Force Fox Commander – Netherlands Lead Nation Command Group
 • (2001) Јазичен асистент во ICITAP
 • (2000-2002) Приватна пракса како адвокат
 • (2000) Адвокат во адвокатската канцеларија Билјана Чакмакова
 • (1999) Програмски асистент во Институтот Отворено Општество (Сорос фондација)
 • (1998) Правник во невладина организација CFED – Проект за трговско право
 • (1996-1997) Приправник во адвокатска канцеларија

Прием во адвокатска комора

 • 1999 Адвокатска комора на Република Македонија

Професионални членства

 • Адвокатска комора на Република Македонија

Јазици

 • Англиски
 • Германски
 • Српски
 • Хрватски